TBKIDS

Mercedes terpakai untuk dijual

Tawaran mula dibuka pada 19 Mac 2017 ( Ahad ). Kenderaan boleh dilihat/diteliti pada hari ...

Learn more

tbkids44

TBKIDS bermula pada tahun 2009 merupakan program pembelajaran yang komprehensif yang dibangunkan khusus untuk kanak-kanak berumur 4, 5 dan 6 tahun.

Dibangunkan dengan kerjasama ‘Subject Matter Expert’ dan dinaiktaraf dengan bantuan Jurulatih Utama yang dilantik daripada Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu berdasarkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

TBKids kini telah diguna pakai di tadika-tadika KEMAS, PERPADUAN, YAYASAN ISLAM TERENGGANU dan PRA SEKOLAH di seluruh negeri Terengganu.

Perisian Pembelajaran Interaktif TBKIDS Brilliant Kids dibangunkan oleh Top IT Industries Sdn. Bhd.

Mercedes terpakai untuk dijual

Tawaran mula dibuka pada 19 Mac 2017 ( Ahad ). Kenderaan boleh dilihat/diteliti pada hari ...

Learn more