Sistem Pangkalan Data Atas Talian

Antara sistem pangkalan data atas talian yang telah dibangunkan oleh pihak TOP IT ialah;

  1. ekeluarga
    • ekeluargaDibangunkan untuk kegunaan pihak pengurusan Yayasan Pembangunan Keluarga untuk menyimpan dan menguruskan data mengenai ibu tunggal, keluarga miskin dll.

  2. eperumahan
    • eperumahan2Dibangunkan untuk kegunaan penduduk negeri Terengganu untuk mendaftar permohonan perumahan yang diiklankan oleh Unit Perumahan Pejabat Setiausaha Negeri Terengganu.
    • Permohonan perumahan boleh dipohon di laman web: http://www.eperumahan.terengganu.gov.my
    • Untuk makluman, permohonan telah ditutup kepada semua warga Terengganu sehingga ke waktu yang akan diberitahu kelak.