Bengkel Keselamatan ICT

  • 0

Bengkel Keselamatan ICT

Category : Berita

Pada 4 Mei 2015 dan 5 Mei 2015, satu bengkel Keselamatan ICT telah diadakan di Bangunan Paya Keladi .

Bengkel ini dianjurkan oleh pihak UPMN dan CEO Top IT Industries Sdn. Bhd iaitu Tuan Syed Ahmad Anas Bin Engku Kelana Diraja telah berkesempatan untuk memberi pengucapan umum berkenaan dasar keselamatan ICT dan juga Akta berkaitan Jenayah Siber yang terdapat di Malaysia.

Peserta terdiri daripada pegawai IT sekolah (EIO) dan juruteknik komputer pusat Bestari.comm (TSO).

Bengkel ini diadakan untuk memberi :

– pemahaman mengenai asas keselamatan ICT bagi mempertingkatkan tahap kesedaran supaya aset kerajaan dapat dilindungi.

– Keselamatan ICT bergantung penuh kepada pengurusan ICT yang mana pengawalannya hendaklah dilakukan secara pusat manakala pelaksanaannya pula perlu diagih-agihkan.


Leave a Reply